Bachbloesemremedies, een veilige ondersteuning.

Bachbloesems als helpers om je emoties, gemoedstoestanden en dagelijkse energie te ondersteunen. Een vriendelijke, helpende hand van moeder natuur.

Ontdekt en uitgewerkt door Dr. Edward Bach.

Dr. Edward Bach was arts, homeopaat en natuurgeneeskundige. Zijn uitgangspunt was dat de verstoring in de emotionele gemoedstoestand onderdeel is van de oorzaak van (fysieke) klachten. De bachbloesems werken harmoniserend en helpen onevenwichtigheid in gevoelens om te buigen naar positief, met als gevolg: beter in je vel en meer energie om steviger in het leven te staan. Bachbloesemremedies werken ondersteunend in het proces van persoonlijke ontwikkeling.

Bachbloesems zijn vloeibare extracten van planten en bomen die positief inwerken op negatieve emoties en moeilijke momenten en gemoedstoestanden zoals:

Klachten ontstaan door stress
Angst en/of paniek
Piekeren
Neerslachtigheid
Onzekerheid, gebrek aan zelfvertrouwen, faalangst
Vermoeidheid, mentaal of fysiek

Veilig:

Bachbloesemremedies zijn honderd procent natuurlijk en kunnen zowel door kinderen als door volwassenen worden gebruikt. Ze zijn veilig, onschadelijk, geven geen enkele bijwerking, je kunt ze niet overdoseren en ze werken niet verslavend. Bovendien kunnen ze gebruikt worden met alle medicatie, zonder de werking ervan te belemmeren.

Werkwijze en tarieven Bachbloesemremedies:

1e consult: Een gesprek van maximaal 60 minuten, waarin we zo goed mogelijk proberen te achterhalen en te benoemen welke gemoedstoestanden het meest “in de weg zitten”. Hierna maak ik óf direct een gebruikersflesje voor je op maat, óf  ik heb hier nog wat extra naslagwerk voor nodig. In het laatste geval vraag ik je de bloesems op een later tijdstip bij mij op te halen.

De kosten hiervoor bedragen: 80,00 incl. op maat gekozen bloesems in een gebruikersflesje.

Na ongeveer 3 weken hebben we even contact en maken we een keuze:

  • Een herhalingsflesje met dezelfde bachbloesems uit het eerdere consult: De kosten hiervoor bedragen 17,50 .
    (Indien je mij vraagt dit flesje te verzenden komen hier uiteraard de verzendkosten bij.)
  • Of: er is wat bijsturing nodig dmv. een aanvullend vervolgconsult van maximaal 30 minuten. De kosten hiervoor bedragen 45,00 incl. aangepaste bloesems in een gebruikersflesje.

Je merkt vaak zelf wanneer het innemen van de bachbloesems niet meer nodig is.
Als na enige tijd blijkt dat de situatie is veranderd en het nodig is opnieuw te kijken naar het totaal, maken we een nieuwe afspraak voor een volledig consult.

 

Handig! U kunt deze dienst zelf online inplannen, maak hiervoor svp gebruik van de oranje button rechtsonder op deze pagina. Indien u vragen heeft, of in overleg een afspraak wilt inboeken maak dan gebruik van onderstaand contactformulier.

Adres ( uitsluitend op afspraak )
Gerard Doustraat 28
2406 GV
Alphen aan den Rijn

Handig! U kunt deze dienst zelf online inplannen, maak hiervoor svp gebruik van de oranje button rechtsonder op deze pagina. Indien u vragen heeft, of in overleg een afspraak wilt inboeken maak dan gebruik van onderstaand contactformulier.

Adres ( uitsluitend op afspraak )
Gerard Doustraat 28
2406 GV
Alphen aan den Rijn

Privacy-statement:

8 + 13 =

AVG

Privacy Verklaring (AVG)

Praktijk voor aanvullende therapie Anne Loos,  Gerard Doustraat 28 2406 GV te Alphen aan den Rijn, respecteert uw privacy en doet er alles aan om deze te beschermen. Hieronder leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Contactgegevens:
www.aanvullendetherapie.nlmail adres: info@aanvullendetherapie.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Praktijk voor aanvullende therapie Anne Loos verwerkt persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder de toestemming van ouders persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact op met ons via info@aanvullendetherapie.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens:
Praktijk voor aanvullende therapie Anne Loos verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
– Het afhandelen van uw betaling.
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren.
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten– Om goederen en diensten bij u af te leveren
­_Praktijk voor aanvullende therapie Anne Loos verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming:
Praktijk voor aanvullende therapie Anne Loos neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Praktijk voor aanvullende therapie Anne Loos bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Personalia: 7 jaar, wettelijke verplichting
Adres: 7 jaar, wettelijke verplichting
Telefoonnummer: 7 jaar, wettelijke verplichting
Email adres: 7 jaar, wettelijke verplichting

Delen van persoonsgegevens met derden:
Praktijk voor aanvullende therapie Anne Loos verkoopt GEEN gegevens aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Praktijk voor aanvullende therapie Anne Loos blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Praktijk voor aanvullende therapie Anne Loos gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website www.aanvullendetherapie.nl   en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Praktijk voor aanvullende therapie Anne Loos en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@aanvullendetherapie.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer(BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken op uw verzoek.

Praktijk voor aanvullende therapie Anne Loos wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/…/cont…/contact-us

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Praktijk voor aanvullende therapie Anne Loos neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem contact me ons op via info@aanvullendetherapie.nl