Plezier in Hypnose: "een reis naar fijne jeugdherinneringen"

Introductiesessie: “Een Reis naar fijne Jeugdherinneringen”.

Ben je nieuwsgierig naar hypnose? Misschien wil je het gewoon een keertje ervaren? Just for fun? Je bent van harte welkom! Dus: als je nieuwsgierig bent naar hypnose, biedt deze laagdrempelige sessie een mooie, plezierige gelegenheid om kennis te maken met hypnose.

Regressie: Tijdens deze sessie, waarin ik hypnose combineer met etherische oliën , gaan we op zoek naar een prettige jeugdherinnering. Je hebt dus de gelegenheid om een prettig moment uit je jeugd te herbeleven. Teruggaan in de tijd wordt ook wel regressie genoemd, dit is een heel effectieve tool binnen de therapeutische hynotherapiesessies, maar je kunt het ook toepassen puur voor een stukje plezier. Een manier om je innerlijke kind nog eens te ontmoeten op het moment dat het blij en gelukkig was.

Uitleg: Voorafgaand aan deze sessie leg ik je uit wat hypnose is, en ook wat het niet is. Ik leg je uit hoe hypnose werkt en daarna nodig ik je uit om je dmv. hypnose mee te laten voeren naar een moment uit je kindertijd waarin je blij en gelukkig was. Een moment dat je een gevoel van plezier gaf. Dit gelukkige en plezierige gevoel bouwen we uit tot het maximaal haalbare en koppelen we aan een heerlijke, pure geur van een 100% natuurlijke etherische olie.

Ruiken is Beleven: Tijdens ons gesprekje voorafgaand aan deze ervaring hebben we een kleine selectie gemaakt van geuren die jou aanspreken. In hypnose maak je je definitieve keuze. Terwijl jij je onderdompelt in deze gelukkige hypnotische herinnering, zal ik de door ons geselecteerde etherische oliën ondersteunend gebruiken om jouw plezierige beleving te versterken, en om daarmee een diep gevoel van welzijn en plezier op te roepen. De door jou gekozen geur krijg je in een klein rollerflesje mee om je blijvend te herinneren aan het gelukkige, blije kind in jou.

Een Cadeau: Deze sessie is ook heel erg leuk om cadeau te doen aan iemand waarvan je weet dat die ook geïnteresseerd is in hypnose en die je een gelukkige herinnering gunt. Een bijzonder en zeer gewaardeerd cadeau!

LET OP: Dit betreft géén therapeutische sessie! Deze sessie is bedoeld om op een bijzondere en prettige manier kennis te maken met hypnose. Een enkele keer komt het wel eens voor dat iemand niet direct bij een jeugdherinnering kan komen, vaak ligt hier dan een therapeutische oorzaak onder. Als dit zo blijkt te zijn ga ik zoals afgesproken geen therapie toepassen in deze sessie, maar schakel ik om naar technieken die je helpen om je lichaam en je geest zo goed mogelijk te ontspannen. In dit geval wordt deze diepe ontspanning gekoppeld aan de geur van jouw keuze.

Sessieduur: 1uur. Sessieprijs: 80,00 per sessie.
Betaalwijze: Direct na de sessie contant ( geen pinautomaat aanwezig)  Een andere mogelijkheid is dat je een betaalverzoek ontvangt via mijn bank welke je direct na de sessie voldoet. Je ontvangt via mail een factuur van de sessie.

 

Handig! U kunt deze dienst zelf online inplannen, maak hiervoor svp gebruik van de oranje button rechtsonder op deze pagina. Indien u vragen heeft, of in overleg een afspraak wilt inboeken maak dan gebruik van onderstaand contactformulier.

Adres ( uitsluitend op afspraak )
Gerard Doustraat 28
2406 GV
Alphen aan den Rijn

Handig! U kunt deze dienst zelf online inplannen, maak hiervoor svp gebruik van de oranje button rechtsonder op deze pagina. Indien u vragen heeft, of in overleg een afspraak wilt inboeken maak dan gebruik van onderstaand contactformulier.

Adres ( uitsluitend op afspraak )
Gerard Doustraat 28
2406 GV
Alphen aan den Rijn

Privacy-statement:

4 + 1 =

AVG

Privacy Verklaring (AVG)

Praktijk voor aanvullende therapie Anne Loos,  Gerard Doustraat 28 2406 GV te Alphen aan den Rijn, respecteert uw privacy en doet er alles aan om deze te beschermen. Hieronder leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Contactgegevens:
www.aanvullendetherapie.nlmail adres: info@aanvullendetherapie.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Praktijk voor aanvullende therapie Anne Loos verwerkt persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder de toestemming van ouders persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact op met ons via info@aanvullendetherapie.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens:
Praktijk voor aanvullende therapie Anne Loos verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
– Het afhandelen van uw betaling.
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren.
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten– Om goederen en diensten bij u af te leveren
­_Praktijk voor aanvullende therapie Anne Loos verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming:
Praktijk voor aanvullende therapie Anne Loos neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Praktijk voor aanvullende therapie Anne Loos bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Personalia: 7 jaar, wettelijke verplichting
Adres: 7 jaar, wettelijke verplichting
Telefoonnummer: 7 jaar, wettelijke verplichting
Email adres: 7 jaar, wettelijke verplichting

Delen van persoonsgegevens met derden:
Praktijk voor aanvullende therapie Anne Loos verkoopt GEEN gegevens aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Praktijk voor aanvullende therapie Anne Loos blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Praktijk voor aanvullende therapie Anne Loos gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website www.aanvullendetherapie.nl   en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Praktijk voor aanvullende therapie Anne Loos en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@aanvullendetherapie.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer(BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken op uw verzoek.

Praktijk voor aanvullende therapie Anne Loos wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/…/cont…/contact-us

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Praktijk voor aanvullende therapie Anne Loos neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem contact me ons op via info@aanvullendetherapie.nl