Hypnotherapie & Etherische oliën.

Hypnotherapie in combinatie met Etherische oliën.

In overleg met jou gebruik ik in de hypnotherapiesessie wel of geen etherische oliën, hieronder kun je lezen over het hoe en waarom.

Aromatherapie: Aromatherapie is het gebruik van etherische oliën voor therapeutische doeleinden. Dit kan gebeuren door inademing, massage, of bijvoorbeeld door het toevoegen ervan aan (voet)baden of kompressen. Etherische oliën zijn geconcentreerde extracten van planten die de geur, de energetische én therapeutische eigenschappen van de plant bevatten. De geuren van etherische oliën hebben directe toegang tot het limbisch systeem in de hersenen. Dit is het deel dat verantwoordelijk is voor emoties, gedrag, en het langetermijngeheugen. En juist daardoor zijn etherische oliën zo interessant en een geweldige, waardevolle combinatie met hypnotherapie.

Etherische oliën kunnen hypnotherapiesessies ondersteunen door: ontspanning te bevorderen, focus te verbeteren, positieve associaties te creëren, diepere trance te induceren, en emotionele verwerking te ondersteunen. Het gebruik van etherische olie kan de effectiviteit van hypnotherapie vergroten en helpen om therapeutische doelen sneller en met meer comfort te bereiken. Hieronder volgt nog wat uitleg met voorbeelden van hoe etherische olie samenwerkt met, en ingezet kan worden bij, hypnose en hypnotherapie.

Kalmerende eigenschappen: Bepaalde etherische oliën zoals bijvoorbeeld lavendel en kamille staan bekend om hun kalmerende eigenschappen, door deze oliën te gebruiken tijdens hypnotherapie sessies wordt een rustige en ontspannende sfeer gecreëerd. Herhaaldelijk gebruik van dezelfde geur in verschillende sessies kan een koppeling tot stand brengen waarbij de geur zelf al een kalmerend effect teweegbrengt, waardoor het een anker wordt voor ontspanning. Een anker is een specifieke stimulering die gekoppeld wordt aan een positieve emotionele of fysieke reactie, zodat deze reactie snel en automatisch kan worden opgeroepen.

Associaties en geheugen: Geuren hebben de kracht om sterke associaties en herinneringen op te roepen. Tijdens hypnotherapiesessies kunnen specifieke etherische olie worden geïntroduceerd op momenten van positieve verandering of inzicht. Deze geuren worden dan ankers voor die specifieke positieve emotionele staat of ervaring, waardoor ze later kunnen worden gebruikt om diezelfde straat op te roepen.

Verbeteren van focus: De combinatie van etherische olie en hypnotherapie helpt de focus te verbeteren doordat bepaalde oliën stimulerende en verhelderende eigenschappen hebben die de geest alerter maken en de concentratie bevorderen. Door deze oliën tijdens hypnotherapiesessies te gebruiken, kan je profiteren van verbeterde mentale scherpte en je beter op je doelen concentreren.

Dieper of makkelijker in Trance komen: Etherische oliën kunnen helpen bij het induceren van een diepere trance-toestand. In hypnose is trance een toestand van diepe ontspanning en gefocuste aandacht waarin het onderbewuste brein toegankelijker wordt voor positieve suggestie en verandering. De geuren van etherische olie kunnen gebruikt worden als trigger waarmee ik je sneller en dieper in hypnose kan brengen.

Emotionele Verwerking: Bepaalde etherische oliën kunnen helpen bij de verwerking van emoties. Bijvoorbeeld, pure rozenolie of Neroli, worden vaak geassocieerd met emotionele heling, dit kan heel waardevol zijn voor mensen die trauma of verlies verwerken.

Aarden of ook wel gronden: Aarden, of gronden, is het proces waarbij men zich verbonden voelt met het fysieke lichaam en de aarde, Dit helpt bij het verminderen van stress en het verbeteren van emotioneel evenwicht. Specifieke etherische oliën staan bekend om hun aardende eigenschappen en kunnen je helpen om meer stabiliteit en rust te ervaren.

Roll On: Na de sessie krijg je de gebruikte etherische olie, verdund in een basisolie, in een roller mee naar huis zodat je de voor jou specifieke geur met daaraan verbonden de nieuwe positieve invloed, nog een tijdje kunt gebruiken. Door de roll-on regelmatig op polsen, slapen of achter de oren aan te brengen, kunnen de aardende, kalmerende of opbeurende effecten van de oliën opnieuw worden ervaren. Dit helpt bij het versterken van de therapeutische resultaten en biedt op deze manier continue ondersteuning bij stressreductie en emotioneel evenwicht.

 

Het is een bewuste keus om het eerste contact via mail te laten verlopen, gebruikt u hiervoor svp onderstaand formulier.
Ik antwoord altijd binnen 2 werkdagen.

Adres ( uitsluitend op afspraak )
Gerard Doustraat 28
2406 GV
Alphen aan den Rijn

Het is een bewuste keus om het eerste contact via mail te laten verlopen, gebruikt u hiervoor svp onderstaand formulier.
Ik antwoord altijd binnen 2 werkdagen.

Adres ( uitsluitend op afspraak )
Gerard Doustraat 28
2406 GV
Alphen aan den Rijn

Privacy-statement:

5 + 8 =

AVG
Privacy Verklaring (AVG)

Praktijk voor aanvullende therapie Anne Loos,  Gerard Doustraat 28 2406 GV te Alphen aan den Rijn, respecteert uw privacy en doet er alles aan om deze te beschermen. Hieronder leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Contactgegevens:
www.aanvullendetherapie.nlmail adres: info@aanvullendetherapie.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Praktijk voor aanvullende therapie Anne Loos verwerkt persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder de toestemming van ouders persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact op met ons via info@aanvullendetherapie.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens:
Praktijk voor aanvullende therapie Anne Loos verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
– Het afhandelen van uw betaling.
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren.
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten– Om goederen en diensten bij u af te leveren
­_Praktijk voor aanvullende therapie Anne Loos verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming:
Praktijk voor aanvullende therapie Anne Loos neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Praktijk voor aanvullende therapie Anne Loos bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Personalia: 7 jaar, wettelijke verplichting
Adres: 7 jaar, wettelijke verplichting
Telefoonnummer: 7 jaar, wettelijke verplichting
Email adres: 7 jaar, wettelijke verplichting

Delen van persoonsgegevens met derden:
Praktijk voor aanvullende therapie Anne Loos verkoopt GEEN gegevens aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Praktijk voor aanvullende therapie Anne Loos blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Praktijk voor aanvullende therapie Anne Loos gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website www.aanvullendetherapie.nl   en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Praktijk voor aanvullende therapie Anne Loos en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@aanvullendetherapie.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer(BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken op uw verzoek.

Praktijk voor aanvullende therapie Anne Loos wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/…/cont…/contact-us

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Praktijk voor aanvullende therapie Anne Loos neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem contact me ons op via info@aanvullendetherapie.nl