Werkwijze Hypnotherapie

Werkwijze Hypnotherapie:

Mijn werkwijze voor hypnotherapie is iets anders dan die voor voetreflexzonetherapie of bachbloesems, je kunt in tegenstelling tot voetreflexzonemassage of bachbloesemadvies, hiervoor geen afspraak online inboeken.

Nadat je via het contactformulier of mail contact met mij hebt opgenomen maken wij een afspraak voor een vrijblijvend en kosteloos kennismakingsgesprekje van 20 minuten. Het is voor ons beiden prettig om elkaar even kort te leren kennen. Deze kennismaking biedt je de kans om je vragen te stellen en te bespreken wat je doelen en verwachtingen van hypnotherapie zijn. Ik zal uitleggen wat hypnotherapie wel en niet is en of mijn aanpak aansluit bij wat jij nodig hebt. Een informeel gesprek, zonder verplichtingen maar bedoelt om te ontdekken of we als therapeut en cliënt goed bij elkaar passen.

Ik kijk ernaar uit je te ontmoeten dus als je er klaar voor bent, neem dan gerust contact op voor een vrijblijvend en kosteloos kennismakingsgesprek.

Wanneer je na het kennismakingsgesprek besluit een hypnotherapiesessie te boeken ontvang je via mail een intakeformulier van mij. Dit formulier stuur je minimaal 1 week voor onze eerstgeplande sessie volledig ingevuld naar mij retour. Dit geeft mij de tijd om je sessie goed voor te bereiden. Gemiddeld zijn er tussen de 2 en 4 sessies nodig, natuurlijk kunnen hier uitzonderingen op zijn. Soms is 1 sessie al voldoende en soms zijn er meer dan 4 nodig. Een traject kan er als onderstaand uitzien. Dit is slechts een voorbeeld ter indicatie, ik werk met op de persoon afgestemde sessies. Na elke sessie kijken we opnieuw of een vervolgsessie zinvol en nog nodig is.

De eerste sessie:

Ik geef je verdere uitleg over wat hypnose is, en wat het niet is. Spoiler:  Jij houdt zelf altijd de controle! We bespreken je hulpvraag en het door jou teruggestuurde intakeformulier. In deze eerste sessie maken we een begin aan het werken met jouw hulpvraag en ook raak je bekend met zelfhypnose. Ik leer je zelfhypnose en ook hoe je dit verder kunt toepassen. Deze zelfhypnosetechniek is gericht op ontspanning. Door in de sessie en daarna ook thuis te “oefenen” hiermee, leer je diep te ontspannen en raak je vertrouwd met (zelf)hypnose. Deze aangeleerde zelfhypnosetechniek heeft een positief effect op je vermogen diep te kunnen ontspannen én op onze vervolgsessies!

De tweede sessie:

In hypnose gaan we op zoek naar de oorzaak van jouw ongemak of probleem.

De derde sessie:

We evalueren de vorige sessies. Hoe is het nu met je? Hoe is het met het probleem waarvoor je bij mij kwam?  Is er nog iets nodig? En zo ja, wat is er nog nodig? Als hetgeen wat nog nodig is kleine “restjes” of aanvullingen betreft op hetgeen al gedaan is, pakken we dit direct mee in hypnose en bekijken we na deze sessie opnieuw hoe het dan is.

Sessieduur per keer:

Ik plan 2 uur. De eerste keer hebben we die vaak ook volledig nodig, daarna is  1,5 tot 2 uur meestal voldoende.

Sessieprijs: 160,00 per sessie.
Betaalwijze: Direct na de sessie contant ( geen pinautomaat aanwezig)  Een andere mogelijkheid is dat je een betaalverzoek ontvangt via mijn bank welke je direct na de sessie voldoet. Je ontvangt via mail een factuur van de sessie.

 

 

Het is een bewuste keus om het eerste contact via mail te laten verlopen, gebruikt u hiervoor svp onderstaand formulier.
Ik antwoord altijd binnen 2 werkdagen.

Adres ( uitsluitend op afspraak )
Gerard Doustraat 28
2406 GV
Alphen aan den Rijn

Het is een bewuste keus om het eerste contact via mail te laten verlopen, gebruikt u hiervoor svp onderstaand formulier.
Ik antwoord altijd binnen 2 werkdagen.

Adres ( uitsluitend op afspraak )
Gerard Doustraat 28
2406 GV
Alphen aan den Rijn

Privacy-statement:

13 + 6 =

AVG

Privacy Verklaring (AVG)

Praktijk voor aanvullende therapie Anne Loos,  Gerard Doustraat 28 2406 GV te Alphen aan den Rijn, respecteert uw privacy en doet er alles aan om deze te beschermen. Hieronder leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Contactgegevens:
www.aanvullendetherapie.nlmail adres: info@aanvullendetherapie.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Praktijk voor aanvullende therapie Anne Loos verwerkt persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder de toestemming van ouders persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact op met ons via info@aanvullendetherapie.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens:
Praktijk voor aanvullende therapie Anne Loos verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
– Het afhandelen van uw betaling.
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren.
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten– Om goederen en diensten bij u af te leveren
­_Praktijk voor aanvullende therapie Anne Loos verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming:
Praktijk voor aanvullende therapie Anne Loos neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Praktijk voor aanvullende therapie Anne Loos bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Personalia: 7 jaar, wettelijke verplichting
Adres: 7 jaar, wettelijke verplichting
Telefoonnummer: 7 jaar, wettelijke verplichting
Email adres: 7 jaar, wettelijke verplichting

Delen van persoonsgegevens met derden:
Praktijk voor aanvullende therapie Anne Loos verkoopt GEEN gegevens aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Praktijk voor aanvullende therapie Anne Loos blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Praktijk voor aanvullende therapie Anne Loos gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website www.aanvullendetherapie.nl   en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Praktijk voor aanvullende therapie Anne Loos en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@aanvullendetherapie.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer(BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken op uw verzoek.

Praktijk voor aanvullende therapie Anne Loos wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/…/cont…/contact-us

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Praktijk voor aanvullende therapie Anne Loos neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem contact me ons op via info@aanvullendetherapie.nl